Termit

 • Tarjous

  Tarjoukset ovat sitovia sopimuksia ostaa tai myydä tietyn yrityksen osakkeita. Tarjouksia voi kuitenkin muokata tai poistaa vapaasti kunnes niille löytyy vastatarjous. Mikäli tarjous ei johta kauppaan, se poistetaan tarjouksen vanhenemispäivän päättyessä.

 • Myyntitarjous

  Käyttäjällä voi olla myynnissä enintään niin monta osaketta kuin hän kyseisen yrityksen osakkeita omistaa. Eli jos sinulla on kaikki yrityksen osakkeet myynnissä kymmennellä eurolla ja haluat kokeilla myydä osaa niistä pienemmällä summalla tulee sinun joko poistaa alkuperäinen myyntitarjous tai muuttaa sen kokoa ennenkuin voit tehdä toisen myyntitarjouksen.

  Myyntitarjous voi johtaa yhteen tai useaan kauppaan.

 • Ostotarjous

  Ostotarjous voi johtaa useaan kauppaan ellei tarjouksen ehtona ole tarjouksen toteuminen vain kokonaisena. Tällöin ostotarjous toteutetaan vain yhtenä kauppana.

 • Kauppa

  Kauppa syntyy automaattisesti kun osto- ja myyntitarjousten hinnat kohtaavat. Myyjän tai ostajan ei tarvitse erikseen hyväksyä vastatarjousta vaan kauppa syntyy heti kun Yritysdiileri löytää sopivan vastatarjouksen. Ostaja maksaa kaupan käsittelykulut ja mahdolliset rahojen siirtämisestä aiheutuvat kulut.

  Kun on useita kohtaavia vastatarjouksia, vanhin tarjous on aina etusijalla. Tarjouksen muokkaaminen muuttaa tarjouksen ikää. Mikäli ostotarjouksessa osakkeen hinta on korkeampi kuin myyntitarjouksessa, on kaupassa osakkeen hinta sama kuin myyntitarjouksen hinta. Eli ostaessa et voi maksaa enempää kuin myyjä haluaa.

  Mikäli yrityksen yhtiöjärjestyksessä on rajoituksia kaupankäyntiin, ne huomiodaan kun kauppa syntyy. Esimerkiksi etuostolausekkeen nojalla kaupan ostaja voi muuttuua kaupan syntymisen jälkeen.

 • Kaupan vahvistaminen

  Yritysdiileri vahvistaa kaupan kun seuraavat asiat on hoidettu:

  1. Kaupasta on tiedotettu ostajalla ja myyjälle
  2. Yhtiöjärjestyksen asettamat rajoitukset on tarkistettu ja huomioitu
  3. Kauppakirjat on tehty ja allekirjoitetu
  4. Varainsiirtovero on maksettu
  5. Kaupan käsittelykulut on maksettu
  6. Raha ja osakkeet ovat vaihtaneet omistajaa

Termit

 • Käyttäjä

  Henkilö tai yritys joka on rekisteröitynyt Yritysdiileriin ja voi käydä kauppaa listautuneiden yritysten osakkeilla Yritysdiilerissä.

 • Listautunut yritys

  Yritys, jonka osakkeilla käydään kauppaa Yritysdiilerissä.

 • Kaupankäynti

  Käyttäjät tekevät osto- ja myyntitarjouksia listautuneiden yritysten osakkeista. Kun tarjoukselle löytyy vastatarjous, syntyy tarjouksista kauppa. Osakemäärältään iso tarjous voi johtaa useaan kauppaan. Kaupankäynti voi olla avointa tai vain omistajien ja kutsuttujen käyttäjien välistä.

 • Avoin kaupankäynti

  Kaikki käyttäjät voivat käydä kauppaa avoimessa kaupankäynnissä olevan listautuneen yrityksen osakkeilla. Yritys on näkyvissä kaikille käyttäjille ja kävijoille.

 • Kaupankäynti vain omistajille ja kutsutuille käyttäjille

  Kauppaa voivat käydä vain yrityksen omistajat ja käyttäjät, joille on kutsu kyseisen yrityksen kaupankäyntiin. Yrityksen hallinnoija voi hallinnoida kutsuja. Mikäli yrityksen omistaja myy kaikki yrityksen osakkeet ja hänellä ei ole kutsua, ei hän voi enää osallistua kaupankäyntiin.

  Yritys näkyy vain niille käyttäjille jotka voivat osallistua kaupankäyntiin. Yritysdiileri-minisivua ei ole mahdollista käyttää (koska vierailijat eivät näe yritystä).

 • Yrityksen hallinnoija

  Käyttäjä, jolla on oikeus muokata listautuneen yrityksen tietoja.

 • Yritysdiileri-minisivu

  Yritysdiileri on listautuneiden yritysten käytettävissä oleva ominaisuus, jolla yritykset voivat näyttää omilla kotisivuillaa realiaikaista tietoa kaupankäynnistä.

 • Minimikauppa

  Minimikauppa on pienin osakemäärä tarjouksessa joka voi johtaa kauppaan. Eli jos yrityksen minikauppa on 50, ei yrityksen osakkeista voi tehdä tarjouksia, jotka ovat pienempiä kuin 50 osaketta.

 • Etuosto-oikeus

  Yrityksen yhtiöjärjestyksessä voidaan määritellä rajoituksia ja poikkeuksia kaupankäyntiin yrityksen osakkeilla. Etuosto-oikeus tarkoittaa yritysten omistajien etuoikeutta ostaa yrityksen osakkeita. Yritysdiileri huomioi kaupan syntyessä yhtiöjärjestyksen asettamat rajoitukset ja poikkeukset.